AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fluekastekurs med Tommy Årkvisla

  • PDF

Tommy

AJFF Halden er stolt av å få besøk av Tommy Årkvisla. Han er en av Norges og verdens beste fluekastere, en erfaren lakse- og ørretfisker og en meget anerkjent kasteinstuktør. Han kan tilby oss kurs både med enhånds- og tohåndsstang for nybegynnere og viderekommende.

Kursdagen gjennomføres lørdag 6.april kl.1000-1600.

Kurset blir støttet av foreningen slik at det kun blir en mindre avgift for hver deltaker.

NB. Hver deltaker må ved påmeldingen oppgi sitt nivå og ønske om kurs, se kursbeskrivelse under. Mobilnummer og epostadresse må også oppgis.

Påmelding seinest søndag 17. mars til Morten Dalby på 99718403 eller til modalb@online.no

Kursbeskrivelse:

1. Grunnkurs enhåndsstang passer for nybegynnere som ønsker å lære seg å kaste med fluestang. Det blir lagt vekt på det grunntekniske med rette snørelinjer, stoppunkter, akselerasjon, arbeidsvei, pendling og dobbelttrekk.

2. Videregående enhåndsstang er for de som ønsker å forbedre sin teknikk ved å utnytte utstyret mer effektivt. Fokus legges på viktigheten av "rett tommel", riktig bruk av kroppen og hvordan oppnå lengre kast.

3. Spey med enhåndsstang legges opp med grunnteknisk trening av de ulike underhåndskastene. Her vil det også bli fokusert på tilpasning av utstyret og hvordan en på best mulig måte skal mestre ulike fiskesituasjoner.

4.Grunnkurs med tohåndsstang passer for nybegynnere som ønsker å lære seg spey kast helt fra bunnen av, samt å trene på flere ulike fiskekast.

5. Vidergående tohånds speykasting gjennomføres med vekt på å utnytte utsyret best mulig og å trene de ulike fiskekastene som trengs i forskjellige situasjoner i elva. Det vil også bli mer fokus på lengre kast.

6. Formel 1 spey.. Lange liner og lange kast. Dette er et kurs som setter større krav til de deltakerne som øsnker å kunne kast virkelig langt i større elver.

Sist oppdatert fredag 06. februar 2015 00:03

You are here Kurs Fluekastekurs med Tommy Årkvisla