AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Bekkeutvalget

Gytesesongen 2011

  • PDF

Sjøørreten har i høst nok en gang vendt tilbake til sin barndomsbekk for å gyte, og nå som årets gytelek er på hell og fisken igjen har vandret ut til havet, er det på sin plass med en liten oppsummering.

{youtube width="530" height="325"}d2CYENhGpT0{/youtube}

Videon vedlagt viser en av mange kaotiske oppganger på ett av gytestrekkene i en av haldens flotte gytebekker

Bekkeutvalget har i år mest konsentrert seg om rydding og vedlikehold av gyteplassene. Sjøørreten har nå stort sett frie vandringsveier til både nye og gamle gyteplasser, noe som ikke har vært en selvfølge de senere årene.

Sist oppdatert mandag 12. desember 2011 23:21

Les mer …

Det yngler i bekkene

  • PDF

ongelihalden

Les mer på

for Laks og Sjøørret i Skagerrak og Oslofjorden

{jcomments on}

Sist oppdatert fredag 10. juni 2011 08:38

Dyrelivet og fisken i Halden by sier: Gi oss tilbake bekkene

  • PDF

{youtube width="530" height="325"}1WWO_UaKXSY{/youtube}

Remmenbekken og Schultzebekken kan bli som før. Se film over fra USA. Litt innsats fra Halden kommune og sikkert mange frivillige, så kan det bli en realitet. (Nytt fokus på bybekkene). Se også denne filmen om Ilabekken i Trondheim.{jcomments on}

Sist oppdatert mandag 11. april 2011 11:23

Sjøørret under E6

  • PDF

Den 22. sept. 2010 ble det fanget 82 ørreter i nedre del av kulverten under E-6 ved Ingedal ved hjelp av elektrisk fiske. Fiskeforvalteren i Østfold med medhjelpere fra Skjeberg og Omegn JFF flytter fisk nedenfor menneskeskapt vandringshinder opp til flotte områder høyere opp i bekken.

Les mer og se film: http://www.fagrad.com/   ---   Les rapport

{jcomments on}

Sist oppdatert torsdag 13. januar 2011 13:02

Restaurering etter tømmerfløtingen

  • PDF

{vimeo width="530" height="300"}16651580{/vimeo}

Tilsvarende tiltak er planlagt utført i noen delområder i Enningdalsvassdraget i 2011. Det Svensk/Norske Interregprosjektet for Enningdalsvassdraget er ansvarlig for gjennomføringen.{jcomments on}

Sist oppdatert lørdag 11. desember 2010 21:42

You are here Fiske Bekker