AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Medlemsdugnaden i Berby førstkommende lørdag 17. April avlyst.

  • PDF

Elveutvalget opplyser om at den planlagte dugnaden førstkommende lørdag 17. April i Berby er avlyst på grunn av Korona situasjonen i Halden. Utvalget kommer tilbake med informasjon om den neste dugnaden da datoen nærmer seg. Hilsen Elveutvalget  

Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

  • PDF

villsvin

Endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd.

Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-viltloven/id2843538/

Sist oppdatert fredag 09. april 2021 22:49

AVSTEMMING OM FISKEREGLER I BERBY 2021

  • PDF

Avstemmingen over regelforslagene i Berby 2021, endte med 35 gyldige stemmer for forslag 1 og 34 gyldige stemmer for forslag 2. Tellekorpset har bestått av Per-Arne Gjødalstuen, Ragnar Itland og Bjarne Granli. 

REGELFORSLAG FOR FISKE I ENNINGDALELVA 2021

  • PDF

Forslag nr. 1. Elveutvalgets forslag til regler for 2021.

Fiskeregler for Berbyelva 2021

Fiskesesong fra 23/5-kl 04.00 til 15/7 kl 24.00 - Fiskekort skal bæres synlig hele tiden under fisket.
1. Fiske på rød sone ikke tillatt (merket med grenseskilt).

2. Alt fiskeutstyr skal renses før fiske starter. Utstyr for dette finnes ved Jugærbua i Berby.

3. Bruk av engangsgrill forbudt.

4. Overnatting i Gapahuk ikke tillatt.

5. Det er ikke tillatt å bruke hodelykt eller andre kunstige lyskilder under fiske.

6. Soneinndeling fra I til XIII. Når man starter fisket, skal man starte ved sonemerket i den sone man har valgt, og følge vannstrømmen nedover.

Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke, kan man enten fortsette videre nedover eller starte på nytt fra toppen av samme sone.

I tillegg er det 3 sonefrie områder hvor man kan starte fisket hvor man ønsker.

7. Lovlig fiskeredskap: Flue, flue m/dupp, mark, sluk, spinner og wobbler med maks 1 treblekrok (13 mm fra krokspiss til stamme), mark med 1 enkelkrok (15 mm fra krokspiss til stamme) og kun ulltråd som dressing tillatt. Sirkelkrok anbefales benyttet.

Markfiske stanses på vannstand 30.

Bruk av søkke er kun tillatt ved markfiske. Kun bruk av strømpebly og miljøsøkker. Plastsøkker som kan fylles med vann er forbudt! NB! Søkke skal alltid tilpasses vannmengde og – strøm, slik at agnet følger vannstrømmen. Skal altså ikke stå "parkert" i strømmen.

Sluk/Wobbler/Spinner/Mark/Flue og Flue m/dupp: Hele elva med unntak av sone VI -VIII hvor det kun fiskes med flue ved vannstand under 45 cm (kun flue med fluesnøre og fluestang). Ved vannstand over 44 cm, f.o.m 45 cm målt på brukaret, åpnes fluesona for sluk og markfiske igjen. Elveutvalget setter opp skilt ved fluesona når det kun er fluefiske og fjerner det når fluesone oppheves.

Videre skal elveutvalget sette opp notat ved Jugærbua om tidspunkt for når fluesone innføres og når forbud mot markfiske i øvrige del av elva blir innført.

Senetykkelse: Monofilament: Minimum 0,40 mm. For sene mellom svivel og søkke, maks 0,30mm. Multifilament: Min 0,20 mm.

Sist oppdatert fredag 09. april 2021 11:06

Les mer …

SØKNADSFRIST FOR SESONGKORT I ENNINGDALSELVA 2021

  • PDF

Foreningen minner om fristen for å søke om sesongkort i Enningdalelva i 2021 er 31. Mars. Søknad sendes til leder av Elveutvalget, Ragnar Itland. Se årsplan for Berby 2021 her på hjemmesiden.

FORSKNINGSPROSJEKT I ENNINGDALSELVA 2021

  • PDF

Nordisk Ministerråd har gitt pengestøtte til et prosjekt for å finne ut hva som forårsaker laksesykdommen Red Skin Disease (RSD) i Enningdalselva. NINA har fått ansvaret for prosjektet her i Norge. De vil også samarbeide med Veterinærinstituttet. De er i utgangspunktet ute etter laks med symptomer på RSD. Drammenselva brukes som referanse elv fordi RSD ikke opptrer der. Uttak av laks vil skje i samarbeide med AJFF. De vil forsøke å ta ut laks da det er størst sannsynlighet for å få laks med RSD. Erfaringsmessig er det fra tiden i mai da vi begynner fisket i elva og til begynnelsen av juni ut fra det som er erfart i 2019 og 2020. NINAs representant vil ha et møte med Ragnar Itland og Bjarne Granli over påske og det vil komme mer informasjon om den praktiske gjennomføringen etter møtet. Elver på svensk vestkyst som er med i prosjektet er Ätran og Örekilsälven.

You are here Hjem