AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Oppdatert årsplan for Berbyelva

  • PDF

Etter oppfordring fra styret har det vært reforhandlinger med grunneier om fisket i Berby om antall sesongkort.

Kriterier for tildeling er også revidert.

Årsplan for elveutvalget og fisket i berby er revidert.

Blant annet er følgende endret.

- Utvidet fra 35 til 45 sesongkort. (junior kommer i tillegg)

- Krav om dugnad for å kunne fiske på sesongkort.

- Utvidet søknadsfrist til 1.mars.

- Ingen salg av døgnkort første uken.

- Ingen salg av sesongkort etter 1.mars.

 

Link til søknad: https://tinyurl.com/fiskekort

Revidert årsplan: https://drive.google.com/file/d/1J9jpjX_UZMfwKHGnb1J0VZxfnTV3CHo5/view?usp=share_link

Sist oppdatert torsdag 26. januar 2023 21:09

Medlemsmøte onsdag 8. Februar kl 18.00 på lokalet.

  • PDF

Medlemsmøte med fokus på fiske avholdes onsdag 8. Februar kl 18.00 på klubblokalet. Årets fiskesesong i Berby er en sak som vil bli gått gjennom. Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest onsdag 1. Februar. Saker sendes Jon Remi Prang, rem-pran@online.no eller mobil 90641013. Vel møtt. Hilsen styret

Sist oppdatert onsdag 25. januar 2023 17:49

SAKER TIL ÅRSMØTET I NJFF ØSTFOLD 11. MARS 2023

  • PDF

I hht. de nye vedtektene til regionlaget skal saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet til NJFF Østfold senest være regionstyret i hende 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 11. Februar 2023. Eventuelle forslag sendes følgende e-post adresse: ostfold@njff.no

 

Sist oppdatert søndag 22. januar 2023 15:04

ÅRSMØTE AJFF 2023

  • PDF

 

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023 avholdes onsdag 15. Mars klokken 18.00 på klubblokalet i Peder Ankers gate 16. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest onsdag 22. Februar. Dette for at styret skal kunne behandle de innkomne forslag. Enkel servering. Hilsen styret

Vedlegg:
Last ned denne filen (Nye Hytta.JPG)Hytta på Signebøenfjellet[Dersom noen ønsker å leie hytta, så kan Bent Rørmyr hjelpe til med det. Tlf 916 43 908]3486 Kb

Sist oppdatert mandag 16. januar 2023 12:21

OBS! Medlemsmøtet med fokus på fiske er utsatt. OBS!

  • PDF

Medlemsmøtet førstkommende onsdag, 11. Januar er utsatt. Nytt tidspunkt for møtet blir offentliggjort her på hjemmesiden. Hilsen styret

ENDRET PRIS PÅ LEIE AV KLUBBLOKALET

  • PDF

Grunnet høye strømpriser, vil prisen på leie av klubblokalet fra 1. Januar 2023 være kroner 3.500 for helg. 

You are here Hjem