AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Oppdatert årsplan for Berbyelva

  • PDF

munningen

Etter oppfordring fra styret har det vært reforhandlinger med grunneier om fisket i Berby om antall sesongkort.

Kriterier for tildeling er også revidert. Årsplan for elveutvalget og fisket i berby er revidert.

Blant annet er følgende endret.

- Utvidet fra 35 til 45 sesongkort. (junior kommer i tillegg)

- Krav om dugnad for å kunne fiske på sesongkort.

- Utvidet søknadsfrist til 1.mars.

- Ingen salg av døgnkort første uken.

- Ingen salg av sesongkort etter 1.mars.

Link til søknad: https://tinyurl.com/fiskekort

Revidert årsplan: https://drive.google.com/file/d/1J9jpjX_UZMfwKHGnb1J0VZxfnTV3CHo5/view?usp=share_link

Sist oppdatert fredag 03. februar 2023 12:14

You are here Oppdatert årsplan for Berbyelva