AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Fysiske tiltak i Enningdalsvassdraget + oppgang i øvre del

  • PDF

telling

39 laks har passert telleapparatet i øvre del mellom 2 mai - 29 mai (37 store + 2 små). Klikk statistikkbilde = stort

Info fra Prosjektgruppen:

"Vi håller som bäst på att förnya projektets hemsida. Där kommer vi att löpande lägga upp information från fiskräknaren samt våra övriga delprojekt.

Att det är brist på optimala lek- och uppväxtområden i Enningdalsälven är även min uppfattning efter att ha inventerat vattendraget. För närvarande arbetar vi för att det ska genomföras biotopvård vid Långevallsälven, Svingen och Ällelien (Holtet). Vår förhoppning är att åtgärderna ska bli lyckosamma och att de ska utgöra goda exempel på hur man kan arbeta vidare med övriga partier i vattendraget där det så behövs. Vi hoppas att åtgärderna vid Svingen och Ällelien kan genomföras under 2011. Men först ska flera myndigheter tycka till om förslaget." (info fra tidligere i år: En fiskväg/omlöp vid Torpbäcken i N. Bullarsjö är under byggande och öppnar flera kilometer med leksträckor för innsjööring, havsöring och lax)

{youtube width="530" height="320"}4IF7e8pIzDU{/youtube}

Link til flere biotopvård/restaureringsvideoer

{jcomments on}

You are here Fiske Fysiske tiltak i Enningdalsvassdraget + oppgang i øvre del